Wat is het lot van luxegoederen zoals horloges en merkhandtassen bij een scheiding?

Naar aanleiding van dit recent artikel in De Tijd trachten we een antwoord te bieden op de vraag wat het lot is van luxegoederen zoals horloges en merkhandtassen bij een scheiding.

Bij echtscheidingen wordt soms de vraag gesteld of luxegoederen zoals juwelen en handtassen eigen zijn of gemeenschappelijk.

Wanneer deze zaken werden aangekocht tijdens het huwelijk als een vorm van belegging, zijn deze onder het wettelijk stelsel gemeenschappelijk.

Daar waar deze goederen de laatste jaren ontegensprekelijk een belangrijke beleggingswaarde hebben verkregen (denk bijvoorbeeld aan de immer toenemende waarde van een Hermès-tas in exotisch leder), wordt vaak beargumenteerd dat dergelijke zaken alsnog een eigen karakter hebben.

Echter worden deze goederen vaak aangekocht als attentie of ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis.

Ook kan worden beargumenteerd dat het om persoonlijke goederen gaat, waardoor zij eveneens een eigen karakter hebben en niet moeten verdeeld worden tussen de echtgenoten, doch wel worden toebedeeld aan diegene die de goederen bij zich heeft of draagt.

Of het al dan niet om persoonlijke goederen gaat, wordt beoordeeld door de notaris-vereffenaar en later de rechter.

Bij discussie zal het steeds aan de rechter toekomen om, rekening houdende met de concrete omstandigheden, te beoordelen of de juwelen eigen dan wel gemeenschappelijk zijn.

De vermogenstoestand van de ex-echtgenoten is hierbij vaak determinerend.

Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde enkele jaren geleden nog als volgt:

“Of een collectie dure merkhandtassen nog kan worden gecatalogeerd onder de goederen zoals vermeld in artikel 1401,1 oud BW betreft een soevereine feitelijke appreciatie door de rechter (…). Het Hof is van oordeel dat een collectie handtassen van exclusieve merken als Delvaux en Louis Vuitton het predicaat ‘persoonlijke goederen’ overstijgt, mede in het licht van vermogenstoestand van partijen.”

Ongeacht het eigen of gemeenschappelijke karakter van deze goederen verdwijnen deze goederen vaak als sneeuw voor de zon wanneer de spanningen tussen de echtgenoten hoog oplopen. Het is bijzonder moeilijk om in het kader van een vereffening en verdeling 1) aan te tonen dat deze goederen aanwezig waren en 2) dat de andere echtgenoot deze thans onder zich houdt.

Professioneel en discreet advies nodig bij de verdeling van goederen bij een scheiding? Contacteer ons team gerust om te bekijken hoe Keyser advocaten u kan bijstaan.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen