Objectivering van onderhouds- bijdragen en kosten voor kinderen na scheiding

Dit jaar verscheen het wetsvoorstel tot wijziging van de onderhoudskosten en onderhoudsbijdragen voor kinderen na scheiding van de ouders.

Wat betreft de onderhoudskosten van kinderen, stelt de commissie voor onderhoudsbijdragen vast dat er nood is aan meer duidelijkheid over de omvang van de kosten voor kinderen en een vaste lijst aan buitengewone kosten voor kinderen. Ouders dienen na een scheiding, naar verhouding tot hun vermogen, immers beiden bij te dragen in de buitengewone kosten voor hun kinderen. De lijst aan buitengewone kosten staat tot op vandaag immers niet in de wet opgenomen. In de praktijk heeft de rechtspraak reeds een vaste lijst aan buitengewone kosten gecreëerd dewelke als leidraad dient. Hierover is door de familierechters aldus zelf een oplossing geboden.

Interessanter is dan ook het voorstel om de onderhoudsbijdragen voor kinderen te objectiveren. De hoogte van de onderhoudsbijdrage hangt tot op vandaag af van de appreciatie van de familierechter. We stellen in de praktijk evenwel vast dat dit tot sterk uiteenlopende uitspraken leidt. Dit houdt dan ook in dat een uitspraak geveld door de rechter in eerste aanleg vaak geheel omgekeerd wordt door de rechter in graad van beroep. Een vaste rekenformule voor rechters waarborgt dan ook een grotere vorm van rechtszekerheid en billijkheid wat enkel toegejuicht kan worden. Bijkomend heeft dit tot voordeel dat de discussie tussen ouders alsmaar beperkter wordt wanneer er een vaste rekenmodule gehanteerd wordt. Het nieuwe wetsvoorstel lijkt dan ook in grote mate gebaseerd op het Nederlandse model.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen